Szkolenia

 

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu „Własna firma – szansą dla KOBIET” – edycja 3

 


Harmonogram zajęć - edycja 3

 


 

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu „Własna firma – szansą dla KOBIET” – edycja 2

 


Harmonogram zajęć - edycja 2

 


 

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu „Własna firma – szansą dla KOBIET” – edycja 1

 


Harmonogram zajęć - edycja 1

 


 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

 


Załącznik nr 4 - Wzór umowy - usługi szkoleniowe i doradcze

 


Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadanej wiedzy

 


Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

 

 

 

 

Własna firma – szansą dla KOBIET