Linki

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
www.bip.gov.pl

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

 

 

Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
www.ksu.parp.gov.pl

 

 

Europejski Fundusz Społeczny EFS
www.efs.gov.pl

 

Własna firma – szansą dla KOBIET