Aktualności

 

UWAGA !!!


W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że biuro Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości zostało zamknięte do odwołania.

 


Prosimy o kontakt:

telefoniczny: +48 883 083 898

e-mailowy: biuro@srp.wroclaw.pl lub kobietaprojekt@gmail.com

 


 

Uprzejmie informujemy, iż Krajowa Rada Komornicza w Warszawie we współpracy z izbami komorniczymi w dniu 26 listopada 2019 roku organizuje VIII Dzień Otwarty Komorników Sądowych.

 

Hasło tegorocznej akcji brzmi „Lepiej to wiedzieć! Nowe zadania komorników sądowych”. Celem tegorocznego Dnia Otwartego Komorników Sądowych jest przekazanie wszystkim zainteresowanym informacji o pracy komornika sądowego, o jego nowych uprawnieniach procesowych, nowych zadaniach, jak np. doręczanie, nowych zasadach związanych z egzekucją ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej licytacji. Tego dnia w kancelariach komorniczych w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatne porady prawne z zakresu egzekucji komorniczej.

 

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o zgłoszenie się poprzez wysłanie e-maila na adres:

 

 biuro@srp.wroclaw.pl

 

Zgłoszenie się większej ilości osób pozwoli nam utworzyć odrębną grupę, z którą spotka się komornik sądowy. Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać praktyczną wiedzę na temat postępowania, roli komorników w obrocie gospodarczym, a także konsekwencji jakie za sobą niesie egzekucja. Dłużnicy i wierzyciele będą mogli dowiedzieć się jakie mają prawa oraz uzyskać informacje na temat zasad postępowania w sytuacji kiedy do drzwi zapuka komornik.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 listopada 2019 r.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi listami rankingowymi wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o wsparcie pomostowe.

 

Ostateczna Lista Rankingowa - Dotacja - Edycja 3

 

Ostateczna Lista Rankingowa - Wsparcie Pomostowe - Edycja 3

 

Data zamieszczenia: 17.10.2018 r.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o wsparcie pomostowe.

 

Lista Rankingowa - Dotacja - Edycja 3

 

Lista rankingowa - Wsparcie Pomostowe - Edycja 3

 

Data zamieszczenia: 26.09.2018 r.

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 3 - aktualizacja

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją wyników rekrutacji w naborze nr 3.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 3 - aktualizacja

Data zamieszczenia: 24.08.2018 r.

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 3

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się wynikami rekrutacji w naborze nr 3.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 3

Data zamieszczenia: 23.08.2018 r.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o wsparcie pomostowe - po procedurze odwoławczej

 


Lista Rankingowa - dotacja - Edycja 2

 


Lista Rankingowa - wsparcie pomostowe - Edycja 2

 

Data zamieszczenia: 13.08.2018 r.

 


 

Nabór 3

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naboru nr 3.

 


Przyjmowanie wnioskow w ramach 3 naboru

 

Data zamieszczenia: 11.07.2018 r.

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 2 - po procedurze odwoławczej

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się wynikami rekrutacji w naborze nr 2 po procedurze odwoławczej.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 2 - po procedurze odwoławczej

 

Data zamieszczenia: 28.06.2018 r.

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 2 - aktualizacja

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się wynikami rekrutacji w naborze nr 2.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 2 - aktualizacja

 

Data zamieszczenia: 04.06.2018 r.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków o wsparcie pomostowe.

 

Lista rankingowa - Wsparcie Pomostowe - Edycja 1 cz. 2

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 2

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się wynikami rekrutacji w naborze nr 2.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 2

Data zamieszczenia: 28.05.2018 r.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o wsparcie pomostowe.

 

Lista Rankingowa - Dotacja - Edycja 1

 

Lista rankingowa - Wsparcie Pomostowe - Edycja 1

 


 

II Nabór

 

!!! Terminy i godziny przyjmowania formularzy - II Nabór !!!

 


II Nabór - terminy i daty przyjmowania formularzy.pdf

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 1

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się wynikami rekrutacji w naborze nr 1.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 1

Data zamieszczenia: 20.02.2018 r.

 


 

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w ramach projektu
„Własna firma - szansą dla KOBIET”

 


Szkolenie z przedsiębiorczości - zapytanie ofertowe.pdf
 

Data zamieszczenia: 13.02.2018 r.

 


 

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w ramach projektu
„Własna firma - szansą dla KOBIET”

 


Doradztwo zawodowe - zapytanie ofertowe.pdf
 

Data zamieszczenia: 22.01.2018 r.

 


 

Rekrutacja do projektu rozpoczęta!

W zakładce REKRUTACJA - Dokumenty znajduje się dokumentacja aplikacyjna.

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych po uważnym zapoznaniu się
z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

 


Harmonogram Działań

 


Regulamin uczestnictwa w projekcie

 


 

Grupę docelową projektu "Własna firma - szansą dla KOBIET" stanowią osoby spełniające łącznie warunki:

 

Kobiety w wieku powyżej 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia i mieszkające na terenie Dolnego Śląska.

 

Priorytetowo traktowane będą kobiety niepełnosprawne, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne,
zamieszkujące na obszarach wiejskich i/lub objętych programami rewitalizacji.

 


Osoby wykluczone z ubiegania się o dotację

 


 

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę na realizację projektu:

 

"Własna firma - szansą dla KOBIET"

 

 RPDS.08.03.00-02-0014/17

 

W ciągu najbliższych dniu umieścimy szczegółową informację dotyczącą uczestnictwa w projekcie.

 

 

Własna firma – szansą dla KOBIET