Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi listami rankingowymi wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o wsparcie pomostowe.

 

Ostateczna Lista Rankingowa - Dotacja - Edycja 3

 

Ostateczna Lista Rankingowa - Wsparcie Pomostowe - Edycja 3

 

Data zamieszczenia: 17.10.2018 r.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o wsparcie pomostowe.

 

Lista Rankingowa - Dotacja - Edycja 3

 

Lista rankingowa - Wsparcie Pomostowe - Edycja 3

 

Data zamieszczenia: 26.09.2018 r.

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 3 - aktualizacja

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją wyników rekrutacji w naborze nr 3.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 3 - aktualizacja

Data zamieszczenia: 24.08.2018 r.

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 3

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się wynikami rekrutacji w naborze nr 3.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 3

Data zamieszczenia: 23.08.2018 r.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o wsparcie pomostowe - po procedurze odwoławczej

 


Lista Rankingowa - dotacja - Edycja 2

 


Lista Rankingowa - wsparcie pomostowe - Edycja 2

 

Data zamieszczenia: 13.08.2018 r.

 


 

Nabór 3

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naboru nr 3.

 


Przyjmowanie wnioskow w ramach 3 naboru

 

Data zamieszczenia: 11.07.2018 r.

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 2 - po procedurze odwoławczej

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się wynikami rekrutacji w naborze nr 2 po procedurze odwoławczej.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 2 - po procedurze odwoławczej

 

Data zamieszczenia: 28.06.2018 r.

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 2 - aktualizacja

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się wynikami rekrutacji w naborze nr 2.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 2 - aktualizacja

 

Data zamieszczenia: 04.06.2018 r.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków o wsparcie pomostowe.

 

Lista rankingowa - Wsparcie Pomostowe - Edycja 1 cz. 2

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 2

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się wynikami rekrutacji w naborze nr 2.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 2

Data zamieszczenia: 28.05.2018 r.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o wsparcie pomostowe.

 

Lista Rankingowa - Dotacja - Edycja 1

 

Lista rankingowa - Wsparcie Pomostowe - Edycja 1

 


 

II Nabór

 

!!! Terminy i godziny przyjmowania formularzy - II Nabór !!!

 


II Nabór - terminy i daty przyjmowania formularzy.pdf

 


 

Wyniki rekrutacji - nabór nr 1

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się wynikami rekrutacji w naborze nr 1.

 


Wyniki rekrutacji - nabór nr 1

Data zamieszczenia: 20.02.2018 r.

 


 

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w ramach projektu
„Własna firma - szansą dla KOBIET”

 


Szkolenie z przedsiębiorczości - zapytanie ofertowe.pdf
 

Data zamieszczenia: 13.02.2018 r.

 


 

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w ramach projektu
„Własna firma - szansą dla KOBIET”

 


Doradztwo zawodowe - zapytanie ofertowe.pdf
 

Data zamieszczenia: 22.01.2018 r.

 


 

Rekrutacja do projektu rozpoczęta!

W zakładce REKRUTACJA - Dokumenty znajduje się dokumentacja aplikacyjna.

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych po uważnym zapoznaniu się
z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

 


Harmonogram Działań

 


Regulamin uczestnictwa w projekcie

 


 

Grupę docelową projektu "Własna firma - szansą dla KOBIET" stanowią osoby spełniające łącznie warunki:

 

Kobiety w wieku powyżej 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia i mieszkające na terenie Dolnego Śląska.

 

Priorytetowo traktowane będą kobiety niepełnosprawne, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne,
zamieszkujące na obszarach wiejskich i/lub objętych programami rewitalizacji.

 


Osoby wykluczone z ubiegania się o dotację

 


 

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę na realizację projektu:

 

"Własna firma - szansą dla KOBIET"

 

 RPDS.08.03.00-02-0014/17

 

W ciągu najbliższych dniu umieścimy szczegółową informację dotyczącą uczestnictwa w projekcie.

 

 

Własna firma – szansą dla KOBIET